Notera: Endast för registrerade kunder • Priser exklusive moms • Vår kundservice hjälper dig gärna om du har några frågor!
Meny

Fogband

Enhet: Rulle
1 x

Frågor? Ring oss:

Måndag–fredag

Kl. 08.00–16.00 031-57 00 10 Eller Maila till kundservice info-se@cpg-europe.com

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum, impregnerat med flamsäker konstgjord harts.

Användningsområde

Svällande fogband för effektiv tätning i byggnadsverk ovan mark t.ex. fasad-, fönster- och dörrfogar.

Miljöbedömningar

 • BASTA
 • Byggvarubedömningen: Accepteras
 • Sundahus: D
 • Svanens husproduktportal: Listad

Beskrivning

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum, impregnerat med flamsäker konstgjord harts.
 

 • 600 Pa slagregnstät enligt MPA Bau Hannover
 • Sedan 1965 bevisligen slagregnstät i byggnadsverk ovan mark
 • UV-beständig och diffusionsöppen
 • Enkel att installera då en sida är självhäftande
 • Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger

15/3 mm Antracit 8 m x 20 rullar

15/3-7 mm Grå 8 m x 20 rullar

15/5-10 mm Antracit 5,6 m x 20 rullar

15/7-12 mm Grå 4,3 m x 20 rullar

15/7-12 mm Antracit 4,3 m x 20 rullar

20/8-15 mm Grå 3,3 m x 15 rullar

20/8-15 mm Antracit 3,3 m x 15 rullar

20/10-18 mm Grå 4,5 m x 10 rullar

20/10-18 mm Antracit 4,5 m x 10 rullar

25/10-18 mm Antracit 6,5 m x 12 rullar (anskaffning)

25/10-18 mm Antracit 6,5 m x 12 rullar (anskaffning)

30/13-24 mm Antracit 5,2 m x 10 rullar

30/13-24 mm Grå 5,2 m x 10 rullar

35/17-32 mm Grå 4 m x 8 rullar

35/17-32 mm Antracit 4 m x 8 rullar

40/28-40 mm Antracit 2,7 m x 7 rullar

 • Vid montering behövs ett måttband eller tumstock, enstålspackel, en sax eller kniv samt eventuellt trä- ellerplastkilar.
 • Fogytan rengöres från smuts och grövre rester avmurbruk avlägsnas.
 • Vissa porösa och sugande fogytor kan behövabehandlas med en vattenavstötande primer innanbandet monteras.
 • Välj rätt dimension efter kontroll av fogbredd ochmaximal fogrörelse.
 • Komprimera inte bandet överdrivet vid montering iprefabricerade byggnadselement.
 • Kapa av de första och sista 25 mm på bandet(komprimeringen på rullen är hårdast där och kommerinte att svälla ordentligt).
 • Tag bort skyddspappret och montera mot den slätasteytan i fogen.
 • Av estetiska skäl monteras bandet 1-2 mm in från kanten. (Max 2 mm indrag tillåtet för bibehållen funktion) 
 • Kapa längderna med ett tillägg av 10 mm / meter.
 • All kapning och skarvning av bandet sker vinkelrättoch ändarna skall mötas ordentligt, se fig. 1 och 3.
 • Vid fasadfogning monteras de vertikala fogarnanerifrån och upp först, därefter de horisontala, se fig. 4och 5.
 • Var uppmärksam på tryck tillpassningen i kryssfogar
 • Bandet får inte vikas runt hörn
 • Bandet får inte sträckas.
 • Banden kan monteras på fuktiga ytor. Om bandet ejfäster, fixera med kilar i väntan på att expanderingenmot den andra ytan klämmer bandet på plats
Teknisk information
Teknisk Information Testmetod Klass
Byggnadsmaterial DIN 4102 Klass B1 P-NDS 04-229
Reaktion mot eld DIN EN 13501-1 B-s1-d0
Värmeledningsförmåga DIN 52612 λ10 ≤ 0.048 W/m.K.
Vattenångmotstånd sd- värde DIN 4108-3 < 0,5m
Luftgenomsläpp DIN EN12114 a < 1,0 m3/ [h.m. (daPa)2/3]
Exponeringsklass för impregnerade band DIN 18542 BG1
Vattenmotstånd DIN 18542 Klarar kraven i DIN standard
Slagregnsmotstånd EN 1027 >600 Pa
Vädermotstånd slagregn DIN 18542 Uppfyller kraven i DIN standard i de beskriva fog dimensionerna, med ett värde av lägst 600Pa, självständigt övervakat av MPA Hannover.

Kompatibilitet med byggnadsmaterial

DIN 18542 Inga tecken på korrosion med järn, zink, stål, galvaniserad plåt och koppar.
Ingen skadlig påverkan ihop med betong, skum, murbruk, tegel, kalksandsten,
hård PVC, plexiglas eller trä. Ytterligare material på begäran.
Temperaturbeständighet    -30°C till +90°C
Användningstemperatur   Kan användas i alla temperaturer.
Expansionstiden påverkas av temperatur och RH
Rörelseupptagning   Högelastisk
Övermålningsbarhet   Ja med de flesta på marknaden förekommande akrylat- och putsfärger.
Uppfyller kraven i RAL
Kemikaliebeständighet   Ej i kontakt med lösningsmedel och frätande kemikalier.
Lagringstid – temperatur   2 år vid +1°C till +20°C, i oöppnad förpackning
Certifikat   EC1+, CE, BBA

Certifikat


Liknande produkter