Notera: Endast för registrerade kunder • Priser exklusive moms • Vår kundservice hjälper dig gärna om du har några frågor!
Meny

Duo Fönsterfolie

Enhet: Rulle, Fönstermontering: självhäftande, Väggmontering: butylband
1 x

Frågor? Ring oss:

Måndag–fredag

Kl. 08.00–16.00 031-57 00 10 Eller Maila till kundservice info-se@cpg-europe.com

En ”intelligent” förseglingsfolie för lufttäta fogar inomhus samt ”öppna” vädertäta fogar utomhus. Folien består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer.

Användningsområde

 • Folien består av en rivtålig väv av fleece ochpolyetylenpolymerer.
 • Folien uppfyller projekteringsochmonteringsrekommendationerna i DIN 4108-7och RAL kvalitetsorganisationen för fönster och dörrar.
 • Ånggenomsläppligheten (SD-värdet) ändras beroende påluftfuktigheten inuti fogen.
 • Folien finns i två utföranden,antingen med påmonterad butyltejp eller med putsnät förförankring mot väggen.
 • Mot fönster- och dörrarkarmar fästesfolien med den inbyggda självhäftande tvåsidiga tejpen.

  Miljöbedömningar

 • BASTA
 • Byggvarubedömningen: Accepteras
 • Sundahus: B
 • Svanens husproduktportal: Listad

Beskrivning

Folien består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer med inbyggd rörelsereserv. Folien uppfyller projekterings- och monteringsrekommendationerna i DIN 4108-7 och RALkvalitetsorganisationen för fönster och dörrar. Ånggenomsläppligheten (SD-värdet) ändras beroende på luftfuktigheten inuti fogen. Folien finns i två utföranden, antingen med påmonterad butyltejp eller med putsnät för förankring mot väggen. Mot fönster- och dörrarkarmar fästes folien med den inbyggda självhäftande tvåsidiga tejpen.

 • Variabelt SD-värde säkerställer att fogen torkar ut snabbt och förhindrar att fukt och mögel bildas.
 • En produkt för både inom- och utomhustätning.
 • Inbyggd rörelsereserv som medger stora variationer i fogbredd och rörelseupptagning.
 • Enkel att montera mot karm och vägg.
 • EW 50 mm Butylband 50 m x 6 rullar
 • EW 70 mm Butylband 50 m x 5 rullar
 • EW 100 mm Butylband 50 m x 3 rullar
 • EW 140 mm Butylband 50 m x 2 rullar
 • EW70x12,5m boxEW100 12,5m box

1. Börja i mitten på karmens sidostycke. Fäst folien med den självhäftande remsan mot karmens rygg så att töjningsvecket linjerar med karmens utsida och fortsätt sedan nedåt 

2. Stanna vid varje hörn och lägg till minst 30 mm extra utanför hörnet och vik ihop folien utanför hörnet så att de självhäftande remsorna ligger mot varandra 

3. Se till att slutet på folien överlappar startskarven (för att förhindra vatteninträngning) innan du klipper av den.

4. Drag av skyddsfolien på butylsidan och fäst butylremsan mot väggen så att den linjerar med fönsterkarmen . På mycket porösa ytor används illbruck Butylprimer för att få bättre fäste.

5. Tryck eller rulla fast den omsorgsfullt över hela yta med hjälp av en tryckrulle

6. Hörn och tjuvläckage tätas med t.ex. SP525 Fasadfogmassa.

7. Utvändigt skall folien täckas inom 2 månader med list, puts eller emulsionsfärg.

8. Notera att luftfickor bakom folien kan förekomma (om inte folien monteras dikt mot underlaget) och därmed orsaka sprickbildning i puts eller färg.

9. Om butylbandet kombineras med annat tätningsmedel än ovan kan växelverkan uppkomma. Kompatibiliteten måste därför undersökas innan monteringen.

10. För att undvika spänningar i folien vid stora montage får folien ej vara längre än 10 meter och skall därför kapas av och sedan överlappas med nästa remsa. Överlappningen på skarven skall vara minst 20 mm och vid lodräta fogar skall den övre folien alltid klistras ovanpå den undre. 

Teknisk information
Byggnadsmaterial P-NDS04-292 DIN
4102
Klass B1
Ånggenomsläpplighet SD värde mellan 0,35 och 15.
Beroende på genomsnittet av RH
verkar folien som en ”intelligent”
ångbarrier.
Vattenmotstånd EN 1027 DIN
18542
>600 Pa
Luftgenomsläpp EN 1026 DIN
18542
0,04 m³/ [h.m./daPa)n]
UV- tålighet Ca 2 månader
Hållfasthet
butyltejp
120 kg / 25 mm
Hållfast
dubbelhäftande
tejp
120 kg / 25 mm
Kompatibilitet DIN 52452 Med de flesta på marknade
förekommande material
Temperaturbeständighet  –40°C till + 100°C.
Användningstemperatur  +5°C till +45°C.
Rörelseupptagning Stor, inbyggd rörelsereserv
Övermålningsbarhet Ja med emulsionsfärger.
Kemikaliebeständighet Ej i kontakt med lösningsmedel och
frätande kemikalier.
Lagring Vid +1°C till + 20°C.
Lagringstid 1 år i oöppnad förpackning
Åtgång n/a
Primer illbruck butylprimer
(häftgrundbehandling) luftningstid cirka 10 – 40 minuter allt efter emperatur. Åtgång ca 125 ml/m² resp. ca 200 meter / liter vid 4
cm bredd (allt efter underlagets porositet). Förpackning: 1liter x 12 st
och 5-liter x 1 st.

Certifikat